Thiết kế nhà phố

19/03/2018

Nhà chú Tân, Quận 8

19/03/2018

Nhà anh Hiếu, Bùi Đình Túy, Quận Bình Thạnh

19/03/2018

Nhà anh Vũ, khu dân cư Himlam, Quận 8

02/11/2019

Công trình nhà ở A. Mẫn – Tân Bình